Rensning af tagrender

Når andelsboligforeningerne, ejerforeningerne og boligselskaberne får udført forårsrengøring og klargøring af gården eller haven til udendørssæsonen, er det vigtigt også at få renset tagrenderne.

Rensning af tagrender er nødvendigt for at sikre tørre lejligheder og et godt indeklima. Aamann & Wulff hjælper med at tømme og rense tagrenderne for løvfald, grene og andre ting. Det sikrer, at regnvandet fra taget får fri passage i perioder, hvor det regner meget.

Hvis tagrenderne er stoppet, løber vandet over. Hvis regnvandet trænger ind i tagkonstruktionerne og medfører vandskader, kan det i værste fald føre til fugt og skimmelsvamp i ejendommen.

Rensning af tagrender er aldrig for sent. Når først vandskaden er sket, vil det være en bekostelig affære. Det er en god idé at rense tagrender et par gange om året.